top of page

 

Miten kehittyä ihmisenä ja työntekijänä?

Tuloksellinen ajattelu -ohjelma (Thinking Into Results)

 

Ohjelman on kehittänyt Bob Proctor ja Sandy Gallagher, Proctor Gallagher Instituutista, joka on tuloksia tuottava ohjelma jokaiselle, joka on kiinnostunut henkilökohtaisesta kasvusta ja haluaa menestyä elämässään.

Meillä kaikilla on tietämisen ja tekemisen välisiä kuiluja jotka estävät meitä pääsemään meidän päämääräämme. Eli emme toimi kuten tiedämme miten pitäisi. Tämä ohjelma on 12 askeleen systemaattinen järjestelmä, joka opettaa kuinka tämä kuilu suljetaan. Tämä prosessi on auttanut ihmisiä maailmanlaajuisesti saavuttamaan tavoitteita ja merkittäviä tuloksia itsetuntemuksen kehityksen seurauksena.

 

Thinking Into Results -ohjelma parantaa tuloksia kaikilla elämän osa-alueilla. Ohjelma opettaa systemaattisen kaavan, miten päästä tavoitteeseen uuden ajattelumallin  seurauksena.

Se sisältää työkalut ja askel askeleelta etenevän toimintasuunnitelman ja ohjeet uuden ajattelutavan luomiseen joka on linjassa päämääräsi kanssa. 

 

Bob Proctor esittelee ohjelman tässä

Autan menestymisestä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneita naisia löytämään rohkeuden toteuttaa muutoksia, jotta he saavat elämän josta ei tarvitse lomaa. 

MITÄ VALMENNUS ANTAA SINULLE:

 

Löydät sinun tyylisi elää. Valmennuksen lopuksi olet aloittanut matkasi kohti juuri sitä elämää mitä haluat. Autan sinua saamaan selvennyksen siihen, mitä haluat ja mitä tehdä, jotta pääset lopputulokseen jonka haluat. 

 

Tässä premium palvelussa yhdistyvät yksilöllinen ja ryhmä mentorointi sekä verkkovalmennus. Ohjelma sisältää systemaattisen ja todistetusti toimivan kaavan miten päästä päämäärään uuden ajattelun seurauksena. Saat siihen työkalut ja ohjeet sekä askel askeleelta etenevän toimintasuunnitelman joka on helppo ottaa osaksi arkea.

 

Yhdessä kanssani siirryt pois päättämättömyydestä, ideoiden sekamelskasta, negatiivisista ajatusmalleista ja epävarmuudesta. Lopputuloksena olet itsevarma, määrätietoinen ja helposti muutoksia toteuttava henkilö. 
 

 

KENELLE VALMENNUS ON TARKOITETTU: 

 

Valmennukseen ovat tervetulleita kaikki ne, ketkä ovat kiinnostuneita oppimaan ajattelemaan uudella tavalla, haluavat sitoutua sekä investoida itsensä kehittämiseen ja keitä koen voivani auttaa. 

 

Valmennuksessa parhaat tulokset saavat ne asiakkaat jotka sitoutuvat päivittäin ottamaan käytäntöön ohjelman työkalut, ohjeet ja toimintasuunnitelman.

 

Asiakkaani haluavat:

 • enemmän vapautta toteuttaa itseään

 • enemmän aikaa ja energiaa tehdä asioita jotka tuovat heille iloa

 • päästä tavoitteisiinsa

 • oppia toteuttamaan muutoksia jotka haluavat

 • selkeyttää ajatuksiaan ja tavoitteitaan

 • kehittää itsetuntemustaan ja oppia johtamaan itseään ja muita

 • kehittää asennettaan, kykyään tehdä päätöksiä, sinnikkyyttä, vastuuta ja luottamusta

 • oppia näkemään elämässä enemmän mahdollisuuksia


 

KENELLE VALMENNUS EI OLE TARKOITETTU:

 

Valmennus ei auta asiakkaita jotka:

 • etsivät nopeita ratkaisuja haastavaan tilanteeseen

 • eivät ole valmiita laittamaan käytäntöön ohjelman työkaluja, ohjeita ja toimintasuunnitelmaa

 • odottavat että valmennus antaa vastaukset haasteisiin ilman että he itse osallistuvat ratkaisun löytämiseen

 • ajattelevat että heillä on jo vastaus kaikkeen ja he eivät ole kiinnostuneita avaamaan mieltään asioille jotka eivät ole heille ennestään tuttuja  


 

VALMENNUKSEN TULOKSET:

 

Valmennuksen seurauksena teet mitä haluat ja elät miten haluat. Sinulla on selkeä suunta mitä kohti olet menossa ja toimit sen mukaan. Saavutat säännöllisesti haluamiasi tavoitteita ja saat enemmän irti elämästä, ideoista ja ihmissuhteista. Olet tehokas ja saavutat enemmän tekemällä vähemmän jonka vuoksi sinulla on enemmän aikaa ja energiaa tehdä asioita joita rakastat. Inspiroit muita toiminnallasi ja itseluottamuksellasi.

THINKING INTO RESULTS -OHJELMA

12 osa-aluetta


 

1. Oikean tavoitteen valinta ja sen saavuttaminen - mitä sinä haluat? (Tavoite)

Hyöty: Opit prosessin miten asettaa tavoitteita jotka motivoi ja miten muuttaa unelmat tavoitteiksi. Tavoitteiden kuuluu kasvattaa ja inspiroida jotta ne saavuttaa.


 

2. Tietämisen ja tekemisen välinen kuilu (Tavat)

Hyöty: Moni käy lukuisia koulutuksia jotka ei muuta yksilön tuloksia lainkaan. Opit ymmärtämään mistä tekemisen ja tiedon välinen kuilu johtuu sekä tunnistamaan ja muokkaamaan omia toimintatapojasi.


 

3. Rajaton mieli  (Tavat)

Hyöty: Opit miten käytösmallit toimii ja rajoittaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Opit käyttämään mieltäsi jotta tehokkuutesi lisääntyy ja saat mitä haluat. Tunnistat miten kulttuuri ja käytöstavat ovat kehityksen esteenä monessa elämän osa-alueella.


 

4. Miten mieli toimii (Tavat)

Hyöty: Opit miten mieli toimii ja miten tämän hetkiset tulokset ovat seurausta tämänhetkisestä ajattelumallistasi. Opit luomaan uusia ajatusmalleja jotka tekevät toiminnasta tuottavamman.


 

5. Mielen ominaisuudet - tulokseen johtava ajattelu (Mielen korkeimmat ominaisuudet)

Hyöty: Innovaatio ja tuottava ajattelu. Opit hyödyntämään mielen ominaisuuksia siten että nämä tukevat tavoitteitasi ja tuottavat tuloksia. 


 

6. Ympäristö minäkuvan peilinä (Minäkuva/ajattelumalli)

Hyöty: Opit ymmärtämään miten minäkuvasi ohjaa toimintaasi ja miten tämä vaikuttaa tuloksiin.


 

7. Kauhun aita (Pelko/ajattelumalli)

Hyöty: 4 kasvun vaihetta. Opit mihin pelon kokemus perustuu ja miten päästä sen yli. Tunnistat ja opit muuttamaan haitallisia ajattelumalleja, jotka sabotoivat menestystäsi.


 

8. Uskomukset ja käyttäytyminen (Uskomuksen muuttaminen)

Hyöty: Opit tunnistamaan uskomusten yhteyden käyttäytymiseen ja miten muuttaa uskomuksia niin että ne tukevat tavoitteita.


 

9. Asenne ratkaisee aina (Asenteen muuttaminen)

Hyöty: Asenne ja ajattelumalli tuottavien tuloksien takana. Opit asenteen määritelmän ja miten muutat sitä niin että se on linjassa ajatuksien, tunteiden ja toiminnan kanssa jotka määrittävät tulokset.


 

10. Johtajuus

Hyöty: Opit miten jalostaa johtajan ominaisuuksia itsessäsi ja muissa.


 

11. Palvelu tuottavuuden takana

Hyöty: Opit miten kehittää myönteisyyttä, muuttaa myyminen palvelemiseksi ja miten tämä vaikuttaa henkilökohtaiseen kasvuun ja tuloksiin.


 

12. Mielen voimien yhdistäminen

Hyöty: Opit miten käytösmallien muuttaminen ja yhteistyökumppanuus lisää tehokkuutta ja muuttaa tuloksia.


 

Osallistujat saavat elinikäisen pääsyn ohjelmaan sekä osallistujan oppaan joka sisältää työkirjat ja ohjeet jokaiseen aiheeseen. Luennoista saa lisäksi MP3 tiedostot.


 

Suositus on että ohjelmaa käytetään jatkossa säännöllisesti esim. kerran vuodessa uusien tavoitteiden luomiseen ja saavuttamiseen.

ONNISTUMISEN VARMISTAMISEKSI

 

- Proctor Gallagher sertifioidun mentorin tuki ohjelman ajan 3kk

- Orientaatiovalmennus 60min

- Ryhmävalmennus 60min kaksi kertaa viikossa (yht. 24 kertaa)

- Yksilövalmennus 60min (yht. 3 kertaa joka on käytettävissä ohjelman 3kk aikana)
 

Valmentajat: Bob Proctor ja Sandy Gallagher

 

Mentori: Mia Kröneck


"Mentori on joku, joka näkee sinussa enemmän lahjakkuutta ja kykyä kuin sinä näet itsessäsi ja auttaa tuomaan sen esiin sinusta."


 

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Mia Kröneck

044 973 8050

mia@jomicoaching.com ​

"6 kuukauden kuluttua tarvitset kaukoputken nähdäksesi missä olit ennen ohjelmaa."


Bob Proctor

Jomi_elementti_viivat_ilmantaustaa.png
studio03948-Edit-3.jpg

Sinun mentorisi: Mia Kröneck

 

Asiakaspalaute Thinking into Results -ohjelmasta:

 

 

 

 

 

 

 

 

"Olen oppinut ymmärtämään ajattelutapojeni vaikutusta toimintaani. Ensimmäistä kertaa olen tunnistanut niitä ajattelumalleja, jotka estävät minua pääsemästä tavoitteeseeni. Ohjelman työkaluja käyttäen olen oppinut kuinka voin muuttaa näitä itselleni haitallisia ajattelumalleja sekä myös tunnistamaan hyviä ajattelumalleja." 

-Pia-

 

“Tunnen olevani eri ihminen. Olen tyytyväisempi itseeni ja sen myötä  onnellisuuteni on lisääntynyt."

-Jochen-

studio03775.jpg
IMG_8235.jpg

"Emme voi ratkaista ongelmia samalla ajattelumallilla, jota käytimme luodessamme ne."

-Albert Einstein-

 

bottom of page